top of page

O Fundacji

Ukłon w stronę wewnętrznego piękna o transformującym potencjale

Piękno, będąc abstrakcyjną i wieloznaczną, niezwykle pojemną i plastyczną kategorią, nie tylko odnosi się do zewnętrznej atrakcyjności czy harmonii form, lecz także do głębszych wartości i sensów, które wzbogacają życie. Może to obejmować piękno w naturze, w sztuce, w relacjach międzyludzkich czy w czynach dobra.

Filozofia "piękno ocali świat" opiera się na przekonaniu, że docenianie piękna prowadzi do głębszego zrozumienia naszego świata i siebie samych. Gdy jesteśmy w stanie dostrzegać piękno wokół nas, stajemy się bardziej świadomi, współczujący i otwarci na otaczających nas ludzi i otoczenie.

Piękno może też być siłą motywującą do działania. Tworzenie piękna, czy to poprzez sztukę, czy poprzez dobre uczynki, może przyczynić się do transformacji społeczeństwa. Inspirując innych do dostrzegania i tworzenia piękna, możemy propagować pozytywne zmiany, empatię i harmonię.

Jednakże, aby świat został uratowany przez piękno, konieczne jest także działanie, zaangażowanie i troska. Piękno może inspirować, ale to ludzie podejmujący konkretne działania na rzecz dobra i pozytywnych zmian są kluczem do ocalenia świata.

Wreszcie, filozofia "piękno ocali świat" wskazuje na fakt, że piękno w różnych formach jest nieodłączną częścią naszego doświadczenia ludzkiego. Poprzez jego dostrzeganie, pielęgnowanie i rozumienie, możemy przyczynić się do stworzenia lepszego, bardziej zharmonizowanego i kompletnego świata dla wszystkich.

Misja & wizja Fundacji

Misja

Naszą misją jest promowanie potencjału transformacyjnego piękna we wszystkich jego formach, aby inspirować ludzi do dostrzegania, doceniania i tworzenia piękna i czynienia dobra w otaczającym świecie. Poprzez innowacyjne inicjatywy edukacyjne, ochronę środowiska, działania charytatywne i kulturalne, dążymy do tworzenia społeczeństwa bardziej empatycznego, harmonijnego i zrównoważonego, opartego na wartościach piękna, dobra i świadomości społecznej.

 

Wizja

Naszą wizją jest stworzenie społeczeństwa, które dostrzega piękno we wszystkich aspektach życia, troszczy się o środowisko naturalne i wspiera twórcze działania, aby przynosiły one pozytywne zmiany w społeczeństwie. Chcemy być globalnym liderem w promowaniu piękna jako siły zbawczej, inspirując ludzi do wspólnego działania na rzecz lepszego i bardziej harmonijnego świata.

Wartości
Fundacji

Wartości

W Fundacji kładziemy nacisk na kluczowe wartości:

  • Piękno: Jako centrum działalności, piękno jest źródłem inspiracji, transformacji i harmonii w życiu jednostek i społeczności.

  • Dobro: Wspiera działania, które przynoszą pozytywne zmiany i pomagają potrzebującym, angażując społeczeństwo w aktywną pomoc.

  • Empatia: Wspiera budowanie więzi społecznych, rozwijanie zrozumienia i współczucia między ludźmi.

  • Innowacja: Stawia na kreatywne podejście do rozwiązywania problemów, łącząc różne dziedziny w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań.

  • Zrównoważony rozwój: Dąży do równowagi między potrzebami społecznymi, ochroną środowiska i rozwojem kulturalnym, by tworzyć lepsze jutro dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Cele
Fundacji

Cele
 

Promocja piękna w codziennym życiu

Podejmowanie działań, które pomagają społeczeństwu dostrzegać piękno w prostych, codziennych sytuacjach, podnosząc świadomość piękna otaczającego ich świata.

 

Ochrona środowiska i natury

Zasadnicze zaangażowanie w projekty związane z ochroną środowiska naturalnego, zachęcanie do dbania o przyrodę i promowanie zrównoważonych praktyk.

 

Wspieranie społeczności potrzebujących

Realizacja programów charytatywnych, które wykorzystują piękno jako narzędzie wsparcia dla osób w trudnej sytuacji, takich jak osoby starsze, dzieci czy osoby dotknięte ubóstwem i chorobami.

bottom of page